جمعه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۹
ارزیابی دستورالعمل پایان عمر وسایل نقلیه (ELV) توسط انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اروپا ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

ارزیابی دستورالعمل پایان عمر وسایل نقلیه (ELV) توسط انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اروپا

درک این نکته ضروری است که اکثر تولیدکنندگان دو چرخ متحرک اروپا هیچ تجربه ای در مورد الزامات مندرج در بخشنامه ELV فعلی ندارند.

فروش صنعت موتورسیکلت اروپا در شش ماه اول سال ۲۰۲۰ کمتر از سال ۲۰۱۹ بود/ درخواست حمایت برای وجود تعداد زیادی موتورسیکلت یورو ۴ ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
اطلاعیه رسانه‌ای انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اروپا:

فروش صنعت موتورسیکلت اروپا در شش ماه اول سال ۲۰۲۰ کمتر از سال ۲۰۱۹ بود/ درخواست حمایت برای وجود تعداد زیادی موتورسیکلت یورو ۴

انجمن (یا اتحادیه) تولیدکنندگان موتورسیکلت اروپا (ACEM) نماینده تولیدکنندگان موتورسیکلت‌ها، موپدها، سه‌چرخ‌ها و چهارچرخه‌ها (وسایل نقلیه از نوع L) در اروپا است و شامل 18 شرکت تولیدی و نماینده 17 انجمن صنعت موتورسیکلت در 16 کشور مختلف است.