آمار فروش جهانى موتورسیکلت در سال ٢٠١٩/ وضعیت جهانى صنعت موتورسیکلت در پسا کرونا
آمار فروش جهانى موتورسیکلت در سال ٢٠١٩/ وضعیت جهانى صنعت موتورسیکلت در پسا کرونا
كارشناسان، فروش كل موتورسيكلت در جهان را براى سال ٢٠٢٠ در حدود ٤٩.٣ میلیون دستگاه پیش بینی كرده اند. اين در حالى است كه در سال ٢٠١٩ فروش ٦٠.١ میلیون دستگاه ثبت شده است كه نسبت به سال ٢٠١٨ تعداد ١.٦ میلیون دستگاه کاهش داشت.

به گزارش موتورسیکلت نیوز، تمام فعالان اقتصادی، سال ۲۰۲۰ را به عنوان سخت ترین سال از زمان پایان جنگ جهانی دوم، با عمیق ترین بحران اقتصادی از زمان رکود بزرگ ۱۹۲۹، به یاد خواهند آورد. با این حال، برای اکثر کشورها، به دلیل ترکیبی از عوامل، این بحران خیلى سریع بهبود خواهد یافت.

با تمرکز بر صنعت موتورسیکلت، در کشورهایی که بهبود اقتصادی سریع پس از کوئید ١٩ دارند، موتورسیکلت هدف نهایی حمل و نقل فردی را نشان می دهد. یک رکورد جدید از مشتریان جدیدی که پیش از این هرگز دوچرخ سواری نکرده اند. این بر اساس واقعیات و مصاحبه هایی که در این ماه با نمایندگی های اروپایی در ایتالیا، اسپانیا و فرانسه انجام داده ایم است.

مردم تأیید می کنند که وسیله شخصی بیشتری را برای حمل و نقل جستجو مى کنند و اسکوتر بهترین است. همچنین افرادی که در حال حاضر متخصص موتورسیکلت سواری هستند، تأیید می کنند که آرزو می کنند پس از سال ها مسافرت با دوچرخ را دوباره تجربه کنند.

  • خبرنگار : محمدعلى نژاديان
  • منبع خبر : Motorcyclesdata&Rideapart