اتباع خارجی فقط مجاز به اخذ گواهینامه رانندگی موتورسیکلت و پایه سوم خواهند بود/ شرایط اخذ انواع گواهینامه رانندگی

جدول تغییرات قیمت موتورسیکلت

به گزارش موتورسیکلت نیوز، طبق اعلام سایت راهور ناجا شرایط اخذ انواع گواهینامه رانندگی به شرح ذیل است:

شرایط صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی

جدول تطبیق گواهینامه‌های قدیم و جدید

گواهینامه رانندگی قدیمیگواهینامه رانندگی جدید
موتورسیکلت قدیمموتورسیکلت جدید
ب1پایه سوم
ب2 – پ2پایه دوم
پایه یکم قدیم – پ1پایه یکم
ویژه تراکتورویژه با ذکر کد و تعیین صلاحیت

توضیح: دارندگان گواهینامه پ1 برای تطبیق به پایه یکم از آن‌ها آزمون عملی با کامیون 1921 و اتوبوس مسافربری اخذ می‌گردد.

لیست آموزشگاه‌های موتورسیکلت تهران

قرارداد آموزش و گواهی آموزش نظری و عملی متقاضی گواهینامه موتورسیکلت

مدت اعتبار گواهینامه

مدت اعتبار گواهینامه رانندگی 10سال است. پس ازپایان اعتبار در صورت احراز سلامت جسمی و روانی برای دوره‌های 10 ساله تجدید می شود. افراد 70سال به بالا هر 5سال یک‌بار جهت احراز سلامت جسمی و روانی و در صورت لزوم تعویض گواهینامه متناسب با شرایط جسمی و روانی خود به راهنمائی و رانندگی مراجعه نمایند.

دارندگان گواهینامه رانندگی موتورسیکلت و پایه سوم دراولین مرحله صدور، در سال اول مکلف به رعایت محدودیت‌ها و شرایط ویژه‌ای می‌باشند که در صورت رعایت آن‌ها و رعایت مقررات آئین‌نامه، گواهینامه رانندگی آنان تاسقف 10سال معتبر خواهد بود.

در صورتی که دارنده یک گواهینامه بخواهد برای دریافت نوع دیگر گواهینامه اقدام کند موظف است درآزمون‌های مربوطه(آئین‌نامه، آزمون عملی، آزمون جسمی) شرکت کند.

درصورتی که گواهینامه رانندگی مفقودشود یا از بین برود، دارنده آن می‌تواند درخواست صدورالمثنی نماید. پس از احراز درستی ادعای درخواست کننده و سپری شدن حداکثر دوماه اززمان اعلام، گواهینامه المثنی صادر و به وی تحویل می‌گردد.

صدورگواهینامه مجدد برای کسانی که گواهینامه آنان توقیف شده باشد امکانپذیر نیست و در صورت صادر شدن از درجه اعتبار ساقط می‌باشد و به‌وسیله راهنمایی و رانندگی اخذ و ابطال خواهد شد.

هرگاه دارنده گواهینامه یکی از شرایط پزشکی موضوع ماده6 این آئین‌نامه را از دست بدهد، موظف است ظرف یک‌ماه به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید، راهنمایی و رانندگی دارنده گواهینامه را برای انجام معاینات وآزمایش‌های ضروری پزشکی مجاز معرفی می‌نماید، درصورت احرازعدم وجود شرایط و صلاحیت رانندگی گواهینامه از وی اخذ و ابطال می‌شود.

در صورت کشف نقص عضو موثر از سوی ماموران راهنمایی و رانندگی وعدم قید آن در گواهینامه رانندگی، گواهینامه رانندگی اخذ وتا زمان بررسی‌های پزشکی و اعلام امکان صدور گواهینامه مجدد، دارنده گواهینامه حق رانندگی ندارد.

طی دوره‌های آموزش نظری و عملی درکلیه پایه‌های گواهینامه رانندگی اجباری است.

هموطنان عزیز جهت تعویض و المثنی می‌توانند به یکی از دفاتر پلیس10+ در سراسر کشور مراجعه نمایند(یک‌ماه پیش از اتمام مهلت اعتبار)

هموطنان عزیز جهت ثبت‌نام و دریافت گواهینامه(جدیدالصدور) می‌توانند به یکی ازآموزشگاه‌های مجاز در سراسرکشور مراجعه نمایند

چاپ و ارسال گواهینامه

گواهینامه رانندگی پس از تائید نهایی به‌صورت متمرکز در مرکز، چاپ و سپس توسط مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا با اخذ رسید از طریق پست تحویل می‌گردد.

درصورتی که مامور پست 3بار به آدرس متقاضی مراجعه نماید و به‌دلیل عدم حضور ویا آدرس اشتباه موفق به تحویل گواهینامه نگردد، ضمن تنظیم فرم اطلاع‌رسانی عدم حضورمتقاضی برابر مقررات و الصاق آن درمحل آدرس، گواهینامه رانندگی به پست عودت و به مدت 3ماه نگهداری می‌گردد که با مراجعه متقاضی و ارائه فرم اطلاع‌رسانی عدم حضور متقاضی و مدارک شناسائی معتبر، گواهینامه با اخذ رسید تحویل خواهد شد. در صورت عدم مراجعه متقاضی بعد از 3ماه گواهینامه توسط شرکت پست به مرکز صدور گواهینامه ارسال، که در مرکز نیز به مدت 3ماه دیگر نگهداری و درصورت عدم مراجعه امحا می‌گردد.

گواهینامه‌های صادره از سایر کشورها

دارندگان گواهینامه‌های معتبر خارجی(اعم از ایرانیان یا خارجیان) می‌توانند تا شش‌ماه پس از ورود در ایران رانندگی نمایند ولی در صورت تمایل به ادامه رانندگی در ایران باید نسبت به تبدیل گواهینامه خارجی خود به گواهینامه ایرانی اقدام نمایند.

تبدیل گواهینامه‌های رانندگی معتبر صادر شده از کشورهای خارجی که گواهینامه صادره از ایران در قلمرو سرزمینی آنان برای رانندگی معتبر محسوب می‌شود با ارائه ترجمه و مشاهده اصل گواهینامه خارجی و سایر مدارک لازم و احراز سلامت جسمی و روانی درخواست‌کننده صورت می‌پذیرد.

موارد دیگر تبدیل گواهینامه‌های رانندگی با تائید وزارتخانه‌های کشور و امورخارجه صورت می‌پذیرد. ماموران سیاسی و کنسولی و اعضای سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند برای تبدیل گواهینامه‌های خود مدرک مندرج در ماده22 این آئین‌نامه را از طریق و زارتخانه‌های خارجه و کشور به راهنمائی و رانندگی ارسال نمایند.

لیست کشورهایی که گواهینامه رانندگی آن‌ها قابل تبدیل به گواهینامه ایرانی است

تعویض و المثنی گواهینامه‌های اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور

 1. وکالت نامه رسمی از دفاتر اسناد رسمی و یا سفارت ایران
 2. سه قطعه عکس4*3 زمینه سفید بدون کلاه و کراوات
 3. کپی شناسنامه و کارت ملی به تائید سفارت
 4. گواهی سلامت جسمی و روحی و روانی به تائید سفارت
 5. اصل گواهینامه رانندگی
 6. ترجمه رسمی معاینات جسمانی به تائید اداره فنی دادگستری (درصورتی که لاتین باشد)

مدارک مورد نیاز برای متقاضیان ایرانی که گواهینامه معتبر خارجی دارند(تبدیل)

 1. ترجمه رسمی گواهینامه به تائید اداره فنی دادگستری
 2. تائید کپی گواهینامه توسط سفارت کشور صادرکننده در ایران و وزارت امورخارجه
 3. داشتن شناسنامه و کارت ملی و یا ارائه شماره ملی صحیح و شناسنامه
 4. گواهی سلامت جسمی و روحی وروانی

مدارک مورد نیاز برای متقاضیان خارجی که گواهینامه معتبر خارجی دارند(تبدیل)

 1. نامه از وزارت امورخارجه برای افراد سیاسی
 2. نامه از پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا برای سایر افراد
 3. ترجمه رسمی گواهینامه معتبر که به تائید اداره فنی دادگستری رسیده باشد، افراد سیاسی می‌توانند توسط سفارت اقدام نمایند
 4. کپی گواهینامه خارجی به تائید سفارت کشور صادرکننده و وزارت امورخارجه
 5. کپی از گذرنامه(صفحه اول و برگه روادید)
 6. کپی ازکارت هویت سیاسی(برای افراد سیاسی)
 7. کپی ازدفترچه کار(درصورت داشتن)
 8. مراجعه به مرکزصدور گواهینامه
 9. گواهی سلامت جسمی و روحی و روانی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام متقاضیان خارجی که می‌خواهند گواهینامه رانندگی ایرانی بگیرند

 1. نامه تائیدیه اقامت از پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا و یا نامه از وزارت امورخارجه برای افراد سیاسی
 2. ترجمه گذرنامه(این ترجمه باید به تائید سفارت متبوعه و یا اداره فنی دادگستری برسد)
 3. کپی ازگذرنامه(صفحه اول و برگه روادید)
 4. معرفی به آموزشگاه‌های رانندگی جهت آموزش تئوری و عملی
 5. انجام آزمون در مرکز صدور گواهینامه(تئوری وعملی)

برای اطلاع از لیست کامل آموزشگاه‌های آزمون رانندگی تهران، منابع آزمون برای صدور انواع گواهینامه، کارنامه و گواهی آموزش متقاضیان دریافت گواهینامه و دیگر موارد مربوطه کلیک کنید.

اولین رسانه رسمی با عنوان و موضوع کارآفرینی در ایران
برای مشاهده کارآفرینی پرس اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا