پنج شنبه, ۱۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰
مسکوت ماندن تکلیف حمل ونقل بار و موتورسیکلت اینترنتی در دستورالعمل وزارت کشور ۲۹ مهر ۱۳۹۸

مسکوت ماندن تکلیف حمل ونقل بار و موتورسیکلت اینترنتی در دستورالعمل وزارت کشور

مشاور معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه اولویت شهرداری بعد از تثبیت ضابطه‌مندی، این است که فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر به نفع عموم مردم توسعه یابد و تسهیل شود، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری در فضای رقابتی قیمت‌گذاری شرکت‌های مسافربر اینترنتی مداخله نخواهد کرد.