ستاد فرماندهى مدیریت بحران کرونا در صنعت موتورسیکلت ایران ایجاد شود/ به یک فرمانده و رهبرى براى مدیریت بحران کرونا در صنعت موتورسیکلت نیاز است
ستاد فرماندهى مدیریت بحران کرونا در صنعت موتورسیکلت ایران ایجاد شود/ به یک فرمانده و رهبرى براى مدیریت بحران کرونا در صنعت موتورسیکلت نیاز است
نژاديان اظهار داشت: پيشنهاد مى‌كنم انجمن صنعت موتورسيكلت ايران، ستاد فرماندهى مديريت بحران كرونا را تشكيل داده و آقاى جليل مجاهد، فردى كه مى‌دانم از هوش بسيار بالايى برخوردار است، علاوه بر مسئوليت انجمن، شرايط فعلى را از همه ابعاد فرماندهى كند تا اين بحران سپرى شود.

به گزارش موتورسیکلت نیوز، محمدعلى نژادیان عنوان کرد: به‌دلیل بحران کرونا صنایع کشور نیاز به خِرد جمعى و اتحاد بیشترى نسبت به قبل دارند.

وى گفت نیاز است که اتحاد، مشورت و همدلى بین همه فعالان در صنعت موتورسیکلت بیشتر از قبل شود. زیرا حتى اگر کرونا تمام شود آثار آن و همچنین احتیاط‌هاى ملى و بین‌المللى در عرصه اقتصاد تغییر مى‌کند و ممکن است نظم و روال اقتصادى در ایران و چین به شکل دیگرى دربیاید.

نژادیان تاکید کرد: ممکن است افراد فعال در این صنعت نگران باشند و از شدت نگرانى دچار تکروى شوند ولى چنین کارى بسیار خطرناک است. 

مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت اظهار کرد: امروز نیاز است در هر صنعتى از هر کارى که باعث افتراق و پراکندگى شود، اجتناب کنند. امروز باید صبورى و تحمل افراد بیشتر از گذشته شود. امروز نقش انجمن‌‌ها و تشکل‌ها بسیار مهم است. امروز مثل قبل نیست که همه دور هم بنشینند تصمیم‌گیرى کنند و به نتیجه برسند و از فردا صبح همه توافق‌ها فراموش شود و هر کسى مجدد کار خود را دنبال کند. امروز میدان بحران کرونا همانند میدان جنگ است و نیاز است همه به هم کمک کنند.

وى تاکید کرد: خودخواهى و خودبینى در چنین شرایطى حکم خیانت در جنگ را دارد. امروز رقابت در میدان جنگ با کرونا، حکایت رقابت سربازان خودى با هم است و این موضوع جز زیان براى صنایع چیز دیگرى در پى نخواهد داشت.

نژادیان اظهار داشت: پیشنهاد مى‌کنم انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، ستاد فرماندهى مدیریت بحران کرونا را تشکیل داده و آقاى جلیل مجاهد، فردى که مى‌دانم از هوش بسیار بالایى برخوردار است، علاوه بر مسئولیت انجمن، شرایط فعلى را از همه ابعاد فرماندهى کند تا این بحران سپرى شود.

وى در نهایت تاکید کرد: امیدوارم همه فعالان صنایع مختلف، در جهت کاهش آثار منفى بحران کرونا صادقانه و به‌طور جهادى در کنار یکدیگر قرار گیرند.

  • نویسنده : محمدعلى نژاديان
  • منبع خبر : موتورسيكلت نيوز