اصول کارکرد و تعمیر و نگهداری سیستم انژکتور FAI

به پویش مردمی «موتورسیکلت من ساخت کجاست؟» ملحق شوید. برای اطلاع از دلیل این حرکت اینجا را کلیک کنید.

به گزارش موتورسیکلت نیوز، از سال 1395 در ایران موتورسیکلت‌های کاربراتوری شماره‌گذاری نشد و محصولات انژکتوری جایگزین شد. در ادامه به نقل شرکت نیرو و محرکه نکات مهمی درباره سیستم انژکتور بیان شده است.

فهرست

1. اصول کارکرد

  • چیدمان قطعات انژکتوري سیستم FAI
  • لیست قطعات سیستم انژکتور FAI
  • سیستم سوخت رسانی
  • فیلتر بنزین و شیلنگ هاي بنزین
  • سیستم ورودي هوا
  • ECU و سنسور فشار هوا
  • قطعات اصلاح شده سیستم FAI نسبت به سیستم کاربراتور
  • آماده سازي قبل از راه اندازي اولیه
  • راه اندازي اولیه
  • دستگاه عیب یابی

2. تعمیر و نگهداری

3. سیم‌کشی

4. اتصالات کانکتور


1. اصول کارکرد سیستم انژکتور FAI

چیدمان قطعات انژکتوری سیستم FAI

شمارهنام قطعهشمارهنام قطعه
1ECU و سنسور فشار10پیکاپ
2انژکتور و پمپ بنزین11باتری
3فیلتر بنزین12سوئیچ
4دریچه گاز13چراغ چک انژکتور
5سنسور اکسیژن14فیوز انژکتور
6سنسور دمای انجین15فیوز اصلی
7سنسور دمای هوای محیط16درخت سیم
8رابط دریچه گاز17بلوتوث
9کوئل18تبلت یا موبایل هوشمند

لیست قطعات سیستم انژکتور FAI

اي سی یو
انژکتور و پمپ بنزین
فیلتر بنزین
دریچه گاز
سنسور اکسیژن
سنسور دماي انجین
سنسور دماي محیط

قطعات اصلاح شده سیستم FAI نسبت به سیستم کاربراتور

آماده سازي قبل از راه اندازي اولیه

اطمینان از شارژ بودن کامل باتري
اطمینان از کافی بودن سوخت در داخل باك (حداقل 2 لیتر)
اطمینان از عملکرد پمپ بنزین

راه‌اندازی اولیه

از موجود بودن سوخت بنزین در داخل باك به میزان 2 لیتر اطمینان حاصل کنید.

باتري شارژ شده را بر روي موتورسیکلت ببندید.

سوئیچ را 5 بار باز و بسته کرده و در بارششم سوئیچ را فقط باز کنید در این حالت چراغ چک انژکتور شروع به چشمک زدن آرام خواهد نمود.

موتورسیکلت را استارت کنید. بعد از حدود 20 ثانیه موتورسیکلت به صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد و 15 ثانیه بعد از خاموش شدن چراغ چشمک زن از چشمک ردن آرام به چشمک زدن سریع تبدیل خواهد شد . در این حالت مجدد موتورسیکلت را استارت کنید و دور موتور را بین 5000 -3000 افزایش داده و بعد از چند ثانیه دسته گاز را به حالت عادي برگردانده و اجازه دهید موتورسیکلت در جا کار کند. پس از حدود 2 -1 دقیقه چراغ چک انژکتور خاموش خواهد شد.

سوئیچ را ببندید تا موتورسیکلت خاموش شود و مجدداًٌ سوئیچ را باز کنید در این حالت چراغ چشمک زدن 5 بار متوالی چشمک زده و خاموش می گردد و این بدان معنی است که بارگذاري سیستم به پایان رسیده است.

توجه: در صورتیکه در مرحله آخر سوئیچ باز شده و چراغ چشمک زن 5 با متوالی چشمک نزند و یا روشن بماند بدام معنی است که بارگذاري اولیه بطور کامل انجام نشده و بایستی مراحل 5 -3 دوباره تکرار شود.

دستگاه عیب‌یابی

عیب یابی از دو روش امکان پذیر می باشد:
1 -از طریق چراغ چک انژکتور
با توجه به تعداد چشمک هاي چراغ انژکتور می توان به عیب سیستم پی برد.

2 -از طریق اپلیکیشن و بلوتوث
براي عیب یابی سیستم با این روش نیاز به تجهیزات و نرم افزار ذیل می باشد:
بلوتوث سیستم FAI
موبایل یا تبلت هوشمند
FAILINK-APP اپلیکیشن

2. تعمیر و نگهداری سیستم انژکتور FAI

سیستم انژکتور FAI داراي عیب یابی و تعمیر ساده اي میباشد. در صورت بروز عیب، مراحل زیررا جهت عیب یابی دنبال نمایید.

· سوئیچ را باز نمایید. در صورتی که چراغ انژکتور خاموش باشد و پمـپ سـوخت رسـانی هـیچ عکـس العملـی نشـان ندهـد (هیچگونه صدایی یا لرزشی از پمپ به گوش نرسد) ، فیوز هاي اصلی و سیسـتم انژکتـور و اتصـالات آن را بررسـی نماییـد و در صورت سوختن فیوز ها یا قطع بودن اتصال، آن را بر طرف نمایید.

· سوئیچ را مجدد در وضعیت روشن قرار دهید. اگر چراغ انژکتور خاموش می باشد و پمپ انژکتور هیچ عکـس العملـی از خـود نشان ندهد و فیوز ها نیز سالم باشند ممکن است ECU دچار مشکل شده باشد ، پس ECU را تعویض نمایید.

· سوئیچ را مجدد در وضعیت روشن قرار دهید. اگر چراغ انژکتور 5 بار چشمک زده و خاموش شد ، همچنین پمپ انژکتور هیچ عکس العملی نداشت و فیوز ها نیز سالم بودند ممکن است پمپ انژکتور دچار مشکل شده باشد لذا آنرا تعویض نمایید.

· سوئیچ را مجدد در وضعیت روشن قرار دهید. اگر چراغ انژکتور 5 بار چشمک زده و پمپ انژکتور یک لحظه روشن شـده و دو باره خاموش شود نسبت به استارت زدن موتور اقدام نمایید . اگر موتور سیکلت روشن نمی شود شمع را باز کـرده و بـا اسـتارت زدن، جرقه شمع را کنترل کنید در صورت عدم وجود جرقه یا ضعیف بودن آن، شمع را تعویض نمایید.

· در صورتیکه سوئیچ را در وضعیت روش قرار داده و چراغ انژکتور خطاهاي زیر را نشان می دهد به کمـک جـدول نسـبت بـه عیب یابی سیستم اقدام نمایید.

روش بارگذاري اولیه ECU

در صورتیکه ECU و یا انژکتور تعویض شده باشد، بر روي سیستم بایستی راه اندازي مجدد انجام گردد. براي راه اندازي مجـدد سیستم مراحل ذیل را انجام دهید.
· انجین را استارت زده و بگذارید موتورسیکلت به مدت 10 ثانیه روشن بماند و سپس سوئیچ را ببندید. در صورت روشن نشدن موتور ، سوخت داخل باك را بررسی نمایید تا باك به اندازه کافی سوخت داشته باشد. سپس کلیه اتصالات و شیلنگ هاي باك و اتصالات درخت سیم را بررسی نموده تا موتورسیکلت روشن شود.

· سوئیچ را پنج بار به طور متوالی خاموش و روش نمایید و در بار ششم سوئیچ را در وضعیت روشن قرار دهید. در این وضـعیت چراغ چک انژکتور شروع به چشمک زدن آهسته خواهد نمود و این بدان معنی است که بارگذاري اولیه سیستم شروع شده است. موتورسیکلت را استارت کنید تا در وضعیت دور آرام کار کند بعد از مدت 20 ثانیه موتورسیکلت بطور اتوماتیک خاموش خواهد شد بعد از مدت 30 ثانیه چراغ چشمک زن از حالت آهسته به حالت سریع تبدیل خواهد شد و این بدان معنی است که بارگذاري اولیه به نیمه راه رسیده است.در این وضعیت موتورسیکلت را استارت زده و براي مدت چند ثانیه دور موتور را به 4000 دور بـر دقیقـه افزایش داده و سپس دسته گاز را به حالت اولیه برگردانید. در صورت خاموش شدن چراغ پس از 2 تا 5 دقیقه ، راه اندازي اولیـه سیستم به پایان رسیده است.

· در صورتی که اشکالی در مراحل راه اندازي اولیه پیش آمد، راه اندازي را از اول تکرار نمایید.

· در صورتیکه چراغ چشمک زن خاموش نشود بدان معنی است که دور آرام انجین تنظیم نمی باشد . در این حالت پیچ تنظیم دور آرام را نیم دور باز (در خلاف جهت عقربه هاي ساعت) کنید و 20 ثانیه صبر کنید تا چراغ چشـمک زن خـاموش گـردد. در صورت ادامه چشمک زدن چراغ پس ازمدت 20 ثانیه دوباره پیچ تنظیم هوا را به اندازه نیم دور باز کـرده و ایـن عمـل را تکـرار نمایید تا چراغ چشمک زن خاموش شود.

روش رفع اشکالات سیستم انژکتور

3. سیم‌کشی

4. اتصالات کانکتور

پایان پیام/

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز و درج لینک خبر بلامانع است. در غیر اینصورت حق این رسانه برای پیگرد قانونی محفوظ است.
منبع
Faiشرکت نیرو محرکه
برای ثبت شکایت از گران‌فروشی‌ها اینجا را کلیک کنید.

پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز

اولین و تنها رسانه برخط اختصاصی موتورسیکلت در ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا